Tumblelog by Soup.io
 • Nanaya
 • over-the-top
 • oyesfa
 • kamlot
 • welcometomylife
 • Toyuru
 • kaerion
 • nabnab
 • zimt
 • justmadd
 • soll
 • emska
 • lunka
 • bulletproof-heart
 • 1luvelygurl
 • xoxox
 • Indileen
 • girlwithoneye
 • MissMurder
 • Emotionaly
 • ashtrayheart
 • Lazhward
 • entrailles
 • kostuchna
 • klart
 • grumpy
 • corrainenag
 • guyver
 • dada69
 • poranina
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

3646 7ba6
Reposted fromEtnigos Etnigos viakazikova kazikova
4136 3260 500
Finite War
Reposted fromvolldost volldost viapankamien pankamien

March 17 2018

7417 a2f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viaXavax Xavax
4713 93d9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaXavax Xavax

March 16 2018

2308 7e4f
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viamirando mirando
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
2922 e13e
3569 87db 500
Reposted fromluron luron viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
3786 74ef
6634 f9e2
Reposted fromcaliforniacation californiacation viamirando mirando
3944 256e 500
Reposted frommhsa mhsa viamirando mirando
 Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości? 
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
3270 03f2
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viabudas budas
Reposted fromdimer dimer viabeattman beattman
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viamiieciuu miieciuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl